spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
31 43 58 59 66 9
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
700,000,000 $
23,100,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด