spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
2 8 15 19 58 10
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
747,000,000 $
24,651,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด