spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
52 58 59 64 66 9
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
34,000,000 $
1,122,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด