spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
11 19 39 44 65 7
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
119,000,000 $
3,927,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด