spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
15 18 19 41 43 14
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
206,000,000 $
7,210,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด