spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
12 21 62 67 69 17
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
248,000,000 $
8,680,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด