spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
1 4 45 47 67 18
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
306,000,000 $
10,710,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด