spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
6 28 59 62 69 21
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
330,000,000 $
11,725,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด