spot_img

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการออกรางวัล POWERBALL ประจำงวดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
4 27 33 41 42 14
โดยแจ็กพ๊อตรางวัลใหญ่ยังไม่แตก
ทำให้เงินรางวัลแจ็กพ๊อตงวดหน้าเป็น
376,000,000 $
13,160,000,000 บาท
จะทำการออกรางวัล POWERBALL ครั้งต่อไปในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด